closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de ses negorijen aerde

westkant gelegen, hebben

haer als vrienden getoont

door den gesladigen regen

was door onse uijtgesette

krijgsmagt, ’t sedert hun

eerste notificatie, weijnigh

van bolangh gedaen

Europianen, als Jnlanders na den vijand, ende den

schipper vander Walle p=r vaertuijgen, daer in

50 krijgers waeren ter zee, na de plaetse daer de

onse daegs te vooren begroet waeren, daer bij

komende liet op de Pagger die daer stond vaijr

geven, dogh geen gewagh van viand, off weder

schieten vernemende sette het met sijn vaertuijgh

tegens de wal, en sprongen de onse alle te gelijck

daer uijt, lopende na boven de pagger op onder=

wijlen was den Cap=n bovengemelt aende ander

zijde des landts gekomen, daer den vrand eenige

tegenstand dede, daer op in gedrongen wierd,

namen zij de vlugt int gebergte, werdende van

de onse spoedigh gevolgt, in voegen zij haest

beset waeren geworden, en staken selfs de negorijen

Bever, en Jlij inden brand, de vlugt nemende,

wes de onsen in korten meester wierden van vijff

negorijen, gelegen aende oostkant van Wilhelmus

Baij

De ses negorien aende westkant gelegen, hebben

hun als vrunden van d’ E: Comp„e getoort, en

schijnen sulx nogh dagelijcx te wesen, Een

steene burgt, off Rebuijt werd gestigt in voorsz

Wilhelmus Baij

Door het gestadigh regenagtigh weer, was bij

de onse sedert hun eerste notificatie weijnigh

togten van belangh gedaen, onderwijlen hadden

Eenige vande vijanden hun na de westkant

vervoegt, door welckers Jnwoonders d’ E: Comp:e

vrunden sijn, lieten weten dat wel genegen waren

om aff te komen, en haer te verantwoorden, daer

op ten antwoord wierd gedient sij souden sulx doen

en.