closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dLijste der ongetaxeerde

goederen soo van p=lo aij als

hun werden overgesonden

25=en deser is mij door den beuraer haen„

drigh Egbert bouwdewijns 't zijner

tijt wel overhandigt, welcker jnhout

en welgegeven ordre volgens schuldige

plight naerkomende sende over de

gerequireerde lijste der ongetaxeerde

oederen alhier ten Comptoir, en op

d=lo hun in wesen bevonden mitsgad=

o

de soldijs reekeninge onder ult=o november

waer in aengewesen werden de drie maenden

leeningh nevens het te goet, en verdiende

gagie der getrouwde guarnisoenhouders op

reeg=e verstreckt paaeedenhachdag

Vodanaa

degaeniine

Em andderas

endogelammramdnomaris

oedanegodadeamm

pepeseen hier mede eijndigende

D'Erntfeste Hoogh achtbare wel

wijse voorsienige, en seer genereuse

heere uE sampt bij hebbende aengenamen

geseltschap

d

be

u

Aen

Will

1