closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eng

saad=s

marnee

hap

geselschap de hoede der alderhoogsten

bevolen laetende verblijve Onderstont

uE: eer en dienst verpligten dienaer

was geteekent v: dit montaique in

margine ten Casteel revergie op

p=r aij den 27=e november 1682

Aen d’E heer gouverneur

Willem van Zijll

EErntfeste achtbare

wel wijse voorsienige, en

genereuse heer

mijn E: gebiedende heer.

Op gisteren zijnde 28=e deser hebben

uE hoog geachte missive ontfangen,

bekome missive

soo dient dit weijnige wegens het ver„

eijste uE=dt wederom in antwoordt,

dswaerte vant Canon,

aengaende het canon soo hier als

en kan vermits door ouderdom

afgenomen heeft niet

op p=l rhun segt den Constapel de

pertinent opgegeven

swaerte van dien niet wel te kunnen werden

weten, alsoo divers door ouderdom veel

6916

afgenomen hebben, maer komt u: E= den lijste der sekver

qualiteijt werd overgesonden

hier nevens toe een lijste van de

ver

29