closeTerug naar inventaris

Transcriptie

quantiteijt van voornoemde Canon versoeken

reverentelijck uE: a=t dese mede g’'jnsereerde

briefje meldende 't besteck vande groote

regenback onder s Comp=s schoole alhier

d'E H=r Commissaris belieff te behandigen

hier mede E Erntfeste, achtbare, man

hafte, wel wijse voorsienige, en seer

genereuse heer uEd=ts en desselfs hoog

wigtige vesoignes, de hoede ssraels heven

lende verblijve gltijt, Onderstont u: E=s

nedrige, en dienstverplighte dienaer

was geteekent n: d: L: montaiane, in

margine ten Casteel revengie op p=r

aij den 29=e november 1682.

en dE Heer Commissaris robertus padtbrugge,

Drntfeste, achtbare manhatte

wel wijse voorsienige discrete seers

genereuse heer

mijn E: gebiedende heer

dit weijnig schrijvens dient eenlijck

om uE=t de weete te doen, dat heden

ontrent

5

ontren

aen d

ten

met

dan de

genal

een

Iagh

boodi

tijt

vo„

11

9.

al

mij