closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

11„

t

u E=s Eer, en dienstschuldige

dienaer was geteekent N:O. La

montaigne in margine ten Casteel

revendie op P=lo aij den 19=e decemb=r

a=o 1682.

Neira

Aen den E: E heer willem van Zijll

gouverneur, en directeur deser

Provintie met den verdren resorte

en gevolge van dien

E:E Erntfette achtbare wel wijse

voorsienige, en seer bescheijden heer

mijn gebiedende heer

Desen moet dienen om uEE: a=t te

petitie om Rijst voor ’t Eij„

versoecken dat t' Eijland Rossingeijn

land Rossingijn.

soo dra mogelijck met 5. â 6: lasten

rijs, weder mogte werden gepro„

„videert alsoo d=o grain aldaer

geconsumeert geraeckt is, dogh

zijnde van zagon nog in goede

verte

39