closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een wild paert aldaer ge„

vangen, en in versekdringh

genomen

ten Comptoire waijer 47

sockels Macis ontfangen

quantiteijt versien;

Ten zergiant mareeuw heeft, mij

onlangsten tweede mael beright dat

met

spaert jongst ten ordre, en kennisse van

uE: E: a=o opgevangen aldaer nog vast

en versekert staet jngevalle het in=

a=t believen zijtselve op Neira moet werden/

overgebragt soude p=r Chialoup welcke de.

gerequireerde rijs daer heen voeren sal

bij tretourneren naer derwaerts gevoeglijk

kunnen geschieden waer toe ordre van nE

E'a=r wert afgewaght

dient oock tot advertentie aen u: E:E: a=t

dat de foelij alhier jngesamelt, en reets

ontfangen bestaet in een massa van

zeven en veertig sockels sonder meer,

en de Noten muschaten staen oock dage„

lijcx aen dE Compaigiie gelevert te

werden, waar mede bij gebreck van

verder materie desen besluijte, bevele

uE, E, a=t naer wenschinge van een

Lanckduurige, en voorspoedige regeringe

onder mijne nedrige, en Eerbiedige groete

inde bewaringe des alder hoogsten, ver„

„blijvende uE: E. Erntfeste achtbare

wel