closeTerug naar inventaris

Transcriptie

neemen, maar het volck in handen van d’E: Comp„e

te leveren, dat zij alle hebben belooft te zullen

doen,

het nieuws zoo hier van Batavia heb zullen

uEd=le voor deesen sonder twijffel al verstaen hebben

met de voor afgegaen Chialoupen tot UEd=le

derwaerts alleenigh hebb hier ’t zedert van

daar met den Portugees Simon mendrs becomen

dat d’ Eed=e Heer Commissaris Generael Bendt

was overleden, en dat (de zoon van S=r Caasf

die voor hooft op Bantam heeft gelegen) de

jonge Caaff die de brieven van haer Eedelhedens

uijt het Javaens in’t nederduijts over seth, naer

Cheijlon was gekannen, dogh van zijn delicte

werdt divers gesprooken zoo dat mij in 't wel

nemen van UEd=le daar niet zal in laten

jets van te zeggen, om geen abuijs te begaen,

dat UEd=le zullen 't zelve in ’t Cort van Batavia

wel Comen te verneemen dewijl de scheepen

na d’oostersche quartieren al meest waaren

aengelegt,

Waer mede

Eed=e Erntfiste Mankaste welwijse

voorsienige en zeer genereuse Heeren

UEd=le wensche beneffens Comp=s dierbaaren

verte

O

125

doot van d’E: H:r Commis=

Bent