closeTerug naar inventaris

Transcriptie

metselaers dog gene der laatste en can, iets van

belangh, aan vertrouwd werden, gelijk wijer ook

alhier geen eenige en hebben, Eijnde die nu overgaan

al vande beste, soo dat verhoopen willen den vrij

gewordene metselaar tot Tonthoir d’E. Comp=e

desen dienst niet weijgeren en sal, niet wien da

al het genig tot het metselen aangereedschap

nodig is, kan werden mede gegeven, zoo ook zoo

veel Commersche bergstenen als 'er tot het op

haalen der hoeken zoude moogen van noode zijn,

Tot het schoon houden en verhelpen der geweijren

sullen buijten den Smith en zijn gesel met het

aangehaalde gereedschap, inden Last brief, van den

hoofden deser uijtsetting vermeldt, nog twee

goede gesellen vande wapecamer dienen mede

te gaan, namentlijk een swaart veger en een

busse maeker,

Ook sullen er alle die gene dienen mede te gaen

die tot damme bevoorens gelegen hebben, en willen

al mede verhoopen dat den burger Cent Ioghems=

d’ E Comp: dese togt niet weijgeren en sal, als zijnde

wel den best ervarene op datijlandt,

de Iavaanse boode nevens nog drie vier ofte

vijf snedige vaartuijgen sullen er: nog mede dienen

beschikt.