closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Banda

Aan d’E: E: Heer Willem van Byll

gouverneur en directeur nevens den

Verderen Raadt

V: Erntfiste, Manhaste Wijs

voorsienige, seer bescheijdene

Heer en vrunden,

Sedert onse Laatsten van den 20=en deser, in handen

van den manhafften Captn=r Iodocus Cromhuijsen,

aan uE.E: affgegaan en is alhier niet adviserens

waardigh voorgevallen, soo dat dese weijnige

regulen Eenelijk dienen tot geleijde vande

sloep van den Bandasburger, Nicolaas Swaan,

waar mede wijderesterende materialen, tot

den op bouw vande burghdt op ’t Eijlandt

Damme gehoorende, mitsgaders eenige mondt„

„kost, bestaande in Sagos, gedrooghdt herterleesch,

en vis, uijtwijsens ’t Cognoissement daar van

zijnde, ’t gene verleden van hier door dien de

vaartuijgen, zoo overladen waren, ommogelijk

konde werden mede gevoerd, bij dese gelegentheijd

nu over senden, de seven laatst alhier verblevene

inlanders, zullen p=r naaste occagie, zoo dra

als maar vande kinder pockjens gereconvaliseert

zijn

P

161