closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in, uE.E. insgelijks toegesonden werden,

waermede Gerentseste van ragt

E. Erntfiste manhaste, wijse, voorsienige, seer

bescheijdene Heer en vrienden, Eijndigende bevele UEE:

benevens E Comp=s hooghuightigen ommeslaagh in

godes bewaringe, en wij blijve naar onse veriendelijk

groete, onderstond V.E.E:s Goede vrient en dienaren

was geteijkent, Robertus Padt=brugge, Ieremias

van Vlict, Pieter van den Hoorn, Rumphuis,

Abraham bouden, en Gerrit Hoost. in margine

Amboina Aant Casteel Victoria den 27=en April 1683.

erra.

Aen d’ E: E: Heere. Willem Van Sijll

Gouvern=r en directeur, der dierbaere

provintie, Banda,

E: Erntfiste, Agtbaare„ manhafts

wel wijse, voorsienige, en seer, ge„

„nereuse Heere,

gebiedent Heere

VE: agtbare missievs van dato den 21:e Januarij toe

gesonden, door den vrijborger Tent jocgemsen, sijn

ons wel geworden, daar uijt wij verstaan hebben

als dat uE.E: agtbaere vijfstucx mans slaven door

orenkaij.

Om