closeTerug naar inventaris

Transcriptie

erdagh

off

daer

needrig

dienst

innis

meij 1683:

istE,

„ite,

Mijn Ed:e Heer.

door dien op gistren door den Boswagter Mous:

lam. de noten die onder de perkeniers alhier

berustende waren, nabehoren gevisteert

soo sijn daar op de selve aanstonts bij mij

ontfangen geworden, bestaande uijt 'tseventig

weegsels en twee en twintig Catijs of twee

duijsent agt hondert twee en twintig C=to

noten muschaten, te weten

tij

= 805:

vette.

middelbare - - - 1191:

826:

magere

o

atyb: 2822:

cemenet

de stukkende of ondeugende noten, komen te

halen drie weegsels, en twintigh Catijs of Catijs

140: die door gecommitteerdens verbrant sijn

geworden,

makende u:Ed: Agtb: mede bekent, als dat

wij hier twee sokkels macis in wesen

hebben

hiermede dese besluijte, wenschende u: Ed: agb: in een

lang leven, veel segen en voorspoet in desselfs

regeringe blijve,

Ed:le Erntfiste, agtbare, manhaste, wel

wijse voorsienige seer discrete ende genereuse

Heer, Mijn Heer, onderstondt

vr6

17