closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den p„l krankbesoeker (wiens huijsvrouw en den

slaaf mede naar Costij retourneert, om sijn perk

des te bequamer te konnen waarneemen) versoekt

VE. Aghtb: hem gelieven op reeg„ met de gewoond

proviand Chialoup te voorsien, met een half

picol witte suijker, vier kannen Lissabonse olie

twintigh ponden bengaalse booter,

Waar mede afbreekende, VE. Aghtb=r gesament„

lijk, in de vaderlijke protexie des alderhooghsten

beveelen, hem biddende dat hij VE. Aghtb: met

langduurige gesonthijdt, en voorspoedige regeeringe

wil begenadigen, verblijvende wij altoos„ onder„

„stondt„ F: Erntfeste, Vroome, Wel wise, voor„

„sienige, manhaste en seer genereuse Heeren

VE Aghtbaarh=ns gehoorsamen ende onderdanige

dienaaren was geteijkent, Ian Buston en

Ernst Cnippingh, in margine Arou in de negorij

dimo

Wocam desen 2= Iunij 1683

wij ondergesz: orangcajen besluijten gesamentlijk

onse woorden, en belooven met d’ E. Comp„s in goede

hermonie te sullen Leven en sterven, soo wel te

water als ook te lande, soo veel als ’'t ons doenelij

zal wesen,

twee verbond brieven van d’E. Comp=e als d’ eene

ten tijde d’ h„r gouverneur van banda Anth„o Hurt

en de E: Heer Joan Matzuijker generaeleen denselve

vert