closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

„k

t

ul

98

4„

is inhande vanden Orangcaij Caver inde negorij

seramlaut, en d’ander nevens een vlagge inhanden

vanden Oranghcaij touatloulij wiens vader,

gen:t mailoa, die voor desen de brieff van d’E. Comp:e

ontfangen heeft, is gestorven, beijde dese brieven, zijn

op Ceram Laut, dogh Ceram=ourij is een ander

negorij,

de volgende negorien zoude geern haer onder

de gehoorsaemheijd van d’E. Comp„e en Cornelis

Salachoor te begeven, als,

Orangcaij Touahan,

maressij.

Walonto,

Caner.

kelij, dewelcke hier met dese kruijsjes

haer tekenen gestelt hebben, in margine

geschreven den 12„en maart in de negorij Cera.

Aen d’E. Heer Willem van zijll

op den 15: maert hestlijk: zijn wij met ons

drien geluckelijk: op temmber gekomen. welken

orangcaij drusalelou naer de negorij timor=laut

vertrocken was, van waer hem dan verwagt

hebben, tot dat denselven P=r de Chialoep vanden

Bandaes burger Carsten jaus: en den

stuirman, en Jacharias weder alhier retourneerden,

wanneer gesamentlijk gingen om twee personen

die in oneenigheijd leeffden, tot eendragt te

verte

185