close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

omme

wal

got en

den

gen hadde

taalden

iongen

aar sijder

t gepasserd

eele

9

d

an

d

dat

en

d

1

sanderen daags met den dag aenvougen,

trekkende den E. Commandant, met omtrent

150:, soo Europianen, als inlandse militairen,

over land en gantsch steijle klippen, als

gebergte sonder een padwijser bij zig te hebben,

op den viand toe, en den schipper Jan vander

walle hoogh p„r eenige vaartuijgen (:daer

in 50: Coppen waaren ter zee, na de plaats,

daar hij daags te vooren; zoo onverwagt was

bejegende, daer bij komende, Liet op de pagger

(:welke daar stond:) wacker met schiet geweer

vuijr geven dog geen gewagen weder schieten

vanden viand vernemde, zette het met sijn

vaartuijgen tegen de wal, en sprongen d’onse

alte gelijk daer uijt Lopende over de steille

klippen naer boven de pagger op: ondertusschen

was gemelte Capitain aen d'ander zijde,

gekomen, daar den viand eenige tegenstant

gedaan hadde, wij met manmoedige Coeragie

en dapperheijd op de selve in braken, wanneer

de vlugt in gebergte naamen, dogh volgden

haar kort agter op de hielen naar, en (:alsoo

bij naar beset souden sijn geworden:) staken

sij selfs haare negorijen Bever en jlij in

Ligten brand, en voorts opwaarts te gebergte

de vlugt namen, zulckx wij binnen 3. a 4.

uuren tijds (:door godes genadige hulpe:)

meester wierden van alle hun negorijen

verte

p

10

dat dan ook effect genomen

heeft in manicré als hier

nevens te sien

d’ onsen hebben de victoris be=

vogten