closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welcken in onsen voorgemelten brieff geschreven

Waar mede.

E: E: Erntfeste, Agtbaere, wel wijse, voor„

sienige, en seer bescheijdene Heer, bevelen

u E: E: agtb. naar eerbiedige, en nedrige groete„

nisse in Godes heijlige protectie, verblijvende

onderstond U: E: E: Agtb=rs onderdanige, en

gehoorsaeme Dienaeren. was geteijckent,

Godocus Cromhuijsen, Jan vander wall,

Jacob Heilman, W=t Willeboordtsz, P=r

Ben, J=s Van Scholm, geheijm schrijver. Jn

margine stond op ’t Eijland Damme inde baij

Wilhelmus aende onderhandsche redout den 10=en

Julij 1683. onderstond p: scriptum wij versoeken

mede om nogh 5 â 6 boeken papier soo om daer

van wat op de redout te laeten, als tot dagelijx

gebruijck, want daer aff weijnigh voorsien zijn

Appendik vant gepasseerde

op 's anderendaegs s' morgens

daer aen.

Heer Agtbaren Heer.

Desen al gesloten en gesegelt zijnde, veerdigh

om aff te schepen, werden gedrongen de selve

dus langh op te houden, vermits op 11=en deser

sondags met lumieren van den dagh de geran„

gend Iamnesen naar haaren moordadigen aard,

verte.

12„

223