closeTerug naar inventaris

Transcriptie

goed gevonden denselven uijt zijn

detentie te ontslaan, mits dat

Voor zijn fuge borge moet stellen

voor 2000: rx„s

d' Huijsvrouw van Serf:t Iaag

Matthijsen exhibeert 't schriftelijk

advijs vanden curateur adlites

nopende haer pretentie van seker

slaanne uijt den boedel vanden

luijtenant Jambenne Zal=r

Raad sullen oordelen nodigh te wesen, te stellen

presenteert hij suppl:t (in ’t welnemen van

Haer E: Achtb:) deselve haer behoorlijk cost„

gelt te verstrecken, waer op hij suppl:t sigh

andermael demoehdelijk is versoekende

een goede en gunonge appostille 'Twelck

doende &=a/

elck gelesen, en op d’aengehaelde redenen

met d’ vereijste deliberatie geleth wesende,

is na meditatie goed gevonden en verstaen

gemelten Isaack Iacobsz:e uijt sijn detentie

te ontslaen, en weder in zijn perck testellen,

mits dat voor sijn fuijge alvorens sal

hebben borgh testellen, tersomme van

twee dugsent U=rs

Soo vertoonde mede in Rade de Huijsvrouw

vanden Sergeant Jan Mathijsz. volgens

't gearresteerde van den 18=en aug:o lestleden,

het schriftelijk advijs van den Curateur

adlites S=rGerrit van den Bergh wegens

hare pretentie van sekere Slavinne die den

overleden Luijtenant Nicolaes de Jamblinne

zal=r: haer zoude hebbe geschoncken, waer bij

denselven verclaerde in gevalle de concurenten

daer niet tegen hadden, geen pretentie op

gemelte slavinne en haer kuijt te hebben/.

weshalven

D