closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daer uijt gebleken dat den

ondercoopman Boudewijns

tendele oorsake zoude zijn van

'termoorden van ons Volck

op Damme

denselven werd nevens de gevang

lethij en Moaesen, Jtem de stucken

die 'tsijnen laste zijn beleght

na Amboina gevordert

goed gevonden deselve eerstsdag

derwaerts tesenden./.

Coopman Mons:r d’ Hartogh p=r de Chialoep

de Piessangh hier aengebragt, en waer in ouden

anderen ter neder was gesteld dat haer E:d=s

uijt het Rapport en gehouden Dagh- register

van ges:te d’ Hartogh, al vrij waerschijnelijk

gebleken was, dat den ondercoopman

Andries Bouderijnsz: uijt een vuijle schraep=

sught: ten dele oorsaek van ’t vermoorden

der zeven stx: Europianen op Eamme zoude

zijn, Weshalven hij Boudewijnsz: gelijk mede

alle de Letij. en Moeesen die door hem ten on„

rechten als gevangenen alhier in Banda

gebracht zin/ Jtem zodanige Eoccumente

als den fiscael ten laste ged=n Boudewijnsz Heeft

kunnen inwinnen na Amboina voorn=t

gevordert wierden, om aldaer na bevinding

van zaeken te reght gestelt te werden./

Waer op na deliberatie verstaen is, de losgelaten

en op vrije voeten gestelde Lethij, en Moaesen

eerstdaeghs met de Chialoep de piessangh beneffens

de soldaten voor aff, en hem Boudewijnsz: ook soo

dra mogelijk met de Chialoep vanden Christen

Chinees zoon Lucas Iansz:e naer Amboina

te zenden.

Nu mede affgesproken wesende voor wat prijs me„

de Bethillis bruijn blaeuwe met Silvere Hooffden

Costende