closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klagte van sekeren Sati

soon van den koninck van

quellemoerij over de keffingers

desselfs versoeck,

soo verscheen mede in Raade sekeren

Fatti, soon van den koninck van quelle„

moerij wesende over weijnige dagen p=r

de Chialoep vanden burger Luijtenant

S=r Casper Thomassen Carper, hier

aengecomen, de welcke uijt de naam

van gemelte zijn vader, en de orangcaijen

Sewai quellebon, Assan dasat

als de gesamentlijcke orangkaijen van

scloor, al klagende demonsteerde dat

de keffingers op Camor, sonder eenige

reden, acht stucx van haer negorijs

volckeren, als seven mannen, en een

vrouw, doot geslagen, en de laest genoemde

zeer Tirannichlijck in twee stucken

had gekapt, en boven dien nogh een

slavenne gequest, mitsgaders alle hun

goederen wegh genomen, met verdere

bedreijginge haer voorts te willen

laten bederven,

Weshalven gemelte orangkaijen versoghten

dat men haer gelieffde toe te laten, gemelte

keffingers, hetselve op hare wyse ende

de maniere daer te lande gobruijckelijck

'tzij niet off sonder wapenen betaelt

te setten/

wag