closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1729.

Bantam.

T

ontvangen.

Reg

den 23:' Iunij p:r den inlan„

ister der papieren

„. 106.

„der salamat.

origineele missive vanden gesagh: Iohan Sautijn en den

raad tot Bantam aan haar hoog Ed=s tot Batavia

108

de dato 22.' Iunij 1729

conferentie tusschen voorm: gelaghebber en den rijxbestierder

Pourba Nagara c: S: de dato 20. der evengen: maand,

gehouden over de besendinge van vaartuijgen tot het

121

kruijssen op de rovers langs de kust van Lampong„

den 29.' Iunij p:r den adsistent Register van papieren

„. 126.

Iacob Babet.

missive van den veelgen: gesaghebber Sautijn en raad tot

127

Bantam aan haar Ed=s tot Batavia de dato 28:e Junij „.

conferentie tusschen opgem: gesaghebber en den voorm: rijx

131.

bestierder tot Bantam gehouden

3.„

Naauolletje van de hooffden, der rovers in’t Lampongse

vaarwater swervende onder het oppergezag van

den Palmbangse vlugteling pangerang depattij amin

„136.

den 3.' Julij p=r het Jagt

Brievje van den g'eligeerd Ceijlons gouverneur, den Ed: h=r

Den Eendragt.

Ttephanus versluijs aan de hooge Indiase regee„

rurg tot Batavia gedagtekend in’t schip Berkenro„

„de zeijlende aff en aen Bantams cheede den 2. Julij 172

„137

den 7:' Julij p=r den inland register der papieren

139.

„.

amad

missive van den gesaghebber Iohan Sautijn en raad

tot Bantam aan als even gedateert 5.e Iulij 1729 /.

141

memorie van het verhandelde en voorgevallene inde gehoudene

conferentie tusschen denselven sautim, den Bantam„

„sen sulthan en desselvs ruxbestierder &c.a

147

reecq:

tusschen denselven koning en de comp: gesloten tot Ban„

„tam onder dato 26.' Iunij 1729

154.

den 27:' Julij p:r den inlands register der papieren

156.

burger Intje amad.

missive van den gesaghebber Iohan cautijn en raad tot

Bantam aan haar Ed:s tot Batavia de dato 25. Julij 1729 „. 157.

brievje van als boven na Cheribon gedateert 22. d:o

„. 161.

ten selven dage p:r ’t schip

Register van papieren

162

Linschooten.

missive van als voren aan haar hoog Ed=s meerm:t gedag„

„tekend 22:e Julij voorn:t

164.

„.

den 12.e aug:s p:r den inlander Register der papieren

170

en aans

Salamat.

missive van als boven de dato 10.e aug=s 1729.

171.

aantekening van sodanigen conferentie als tusschen den ge„

„saghebber sautijn den rijxbestierder en den Bantamo

koning is gehouden.

175.

den 25. d:o p=r de patchallang Brievje van den gesagh. Iohan Sautim en Bantamsenrade

de kaij.

aan haar hoog Ed=s tot Batavia gedateerd 24. aug:s meerm„.

182.