closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:e Maart A:o 1729.

Tot een bijlaag daar nevens gevoegt,

gesloten in dies couvert, en verzee„

„gelt met het wapen van d’Comp:

in rooden lacque gedrukt.

N:o 5. oncost reecq: van voorsz: gevangenen ten be„

„drage van ƒ 354: —: —.

„. 6. Naamrolletje van den Corporaal en de vier

schildergasten onder wiens opsigt

gedagte inlander altans na

Batavia gesonden werden.

Bantam Den 25:e Maart 1729. /: getekent:/

H:s Wilshuijsen striba.

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere

Matcheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele heeren

Raaden van Nederlands India.—

Hoog Edele gestrenge, groot

P:r den corporaal

Iohannes Loens, en

agtbare, Erntseste, manhaff„

vier schildergasten.

te, wel wijse, voorsienige

Ontvangen den 27.e

maart a:o 1729.

seer genereuse wijd gebre„

„dende heeren.

In.