closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:e Maart 1729.

Inkope van welduijdinge, neemen de vrijheijt ons

wederom te ontlasten van parthij op gebragt geboefte

bestaande in een vrije bouginees /:soo van voor geeft:/

en agt stux soo vervoerde, als ontvlugte slaven.

in namens

abdul van Bougis.

Magnaij van Patnij.

Pedro van Mallabaar.

Doulat van Sambauwa

Alexander van Bengalen.

_o

Anthonij van

Daniel van Bouton.

Parima van sambauwa, en

Nias van Nias. dienaar van den alhier

nog swervende besaamden moordenaar Toentoen

welke gevangenen altans onder opsigt van den

Corporaal Iohannes Loens, en vier schieder„

gasten in goede versekering ter g'eerde ordre van

uw Edele groot agtb: overgaan besijden hun

naamrol, en de Copias harer gerecolleerde

examinatien, waar ook nevens legt een affbon„

„derlijken briev aan uw Edele groot agtb: van

den eerst getekende de dato deses.

Intusschen aan de goede bestelling onser Iongste van

den.

3