closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:e Maart 1729.

siende, is die majesteijt door ongedult en met

vrees aangedaan, geraden geworden mij mondeling

diverse malen te laten versoeken, hem en’t ge„

meen te helpen buijten verlegentheijt en ont

lasten van den peper: Invoegen aan uw Edele

groot agtb: schuldpligtig diverse malen hebbe be„

„deelt. Dog te meermalen hebbende geleerd, hoe

weijnig op dees volkeren, en selfs des vorsten woord,

is staat te maken, hebbe mij van nader ge„

„spreeken over den peper politice getragt te ex„

„cuseeren; met renvoij tot uw Edele groot agtb:

alsoo ’'s konings gesanten ten eijnde voorschreven

na costi als gesegt waren gesonden. Dog eijn,

„delijk ofte den 21.e deser, den pangerang Coessoema

diradja des na de middags binnen Speelwijk

gekomen, en nogmaals accomodement versogt

hebbende, liet denselven minnelijk vertrecken,

egter te kennen geevende ingevalle het den vorst

behaagde, dat 'er een conferentie over den

peper gehouden wierd, zijn majesteijt soo goed.

gelieffde te weesen, mij een positijff lastbriev

te laten toekomen; als wanneer met de daar

bij gequalificeerde geerne soude willen abouchee„

„ren. De gerequireerde brieff eenlijk op Coessoema

diradja