closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13.

Van Bantam onder dato 25:e Maart 1729.

wel: waarom /vroeg den gesaghebber:/

blijfft dien corl, dan nog ongeharpt

buijten 'S Conings packhuijsen ter

verantwoordinge van de eijgenaars

in reegen en wind ten bederve leggen.

Daar sal ik nu in voorsien ver„

„voegde Coessoema diradja, maar ik

diene comp=s weegen gecommitteerd:s

te hebben, die het karpen bijwoonen.

Die sullen uw gegeven werden

op sekere voorwaards seijde zijn E:

maar ik versoek alvorens, dat om

een eijnde van saken te hebben, uE:

het te obtineeren een schriftelijke

commissie van den zulthan off

wel een acte van qualificatie, om

’t gunt den peper betreft, met mij

daar over sodanig te kunnen con„

„freeren, als tot bevordering van

’s Comp=s meeste interesse sal goed

gevonden werden te behooren, om ’t

selve te laten dienen tot een rigtsnoer

in’t behandelen van dien kore tot

voorkoming van verdere geschillen

in.