closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato: 25:e Maart 1729.

In den aanstaande; want om langer

mondeling daar over te reedenkavelen

heb bevonden, maar vrugteloos en

tijd verquisten te weesen; ganschelijk

niet in’t voordeel van de compagnie,

den zulthan, nog ’t gemeen, off die

eenigsints is toegestaan, de hand in

den peperhandel te hebben

'E is wel, repliceerde coessoemadi„

„radja. Ik sal sien sodanigen acte te

besorgen.

hier op des anderen daags : zijnde ge„

„weest den 22:e deser :/ in Speelwijk

gekomen weesende; bragt sekere

lastbriev van den zulthan mede,

luijdende bij vertaling uijt de ma

„laijse in de Nederduijtse sprake

als volgt.

aria coessoema diradja

werd gesonden van wegen den

Padoeka Tri zulthan

aan den commandeur

Iohan Sautijn

ter sake den peper in't algemeen

waar.