closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 25:e Maert

waar omtrent ’t nodige

gecontracteerd is, tusschen

den beroemden Padoeka

sri Zulchan adju,

Zulchan aboe Nasar

abdul cahar, en de

Nederlandse Compa„

„gnie, die ’t selve met

looghenen nog in geenen

deelen daar van affwijken

mag: dierhalven is tegen„

woordig mijn begeerte, de

peper met malkanderen

te ontvangen, en te doen

bergen in de packhuijsen

van de Comp: binnen

Speelwijk, sonder langer

na een schip te wagten,

want tot wien sal den

Padoeka Tri Zulthan

in nood en verlegentheijt

anders zijn toevlugt

neemen, als tot den heere

Gouverneur Generaal,

en.

15.

1729.