closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17.

Van Bantam onder dato 25:' Maart 1729.

Tilliboe &c=a, daar van werden gereeckent maar

200. maten in een bhaar te gaan om dat

dien kore soo stoffig niet is, als de Pontij en

Toelangbawangsa peper, waar op den coop„

„man gewoonlijk 50. maten verliest, alvo„

„rens hij dien korl aan den zultkan, suijver

kan leeveren tegens 8. spaance realen d’ bhaar.

Edog voor den peper die van Silleboe komt

betaalt zijn majesteijt 10. realen uijt

consideratie sulx de uijtterste plaats van

de Lampongse cust is aan de westzigde.

Ten Tweeden, Dat wanneer den leverancier

sijn peper aan den koning, off die van

wegen zijn majesteijt, daartoe gestelt is.

off zijn, opveijlt off aanbied dat dien

kore schoon over de buijtenharpen, al ge„

suijverd mogt weesen, nog eens verharpt

sal moeten werden, van reecq: van den

leverancier.

Ten derden, dat dit verharpen sal geschieden

ins konings daartoe opgerigt staende pe„

perloos, Een overstaan Comp:s weegen

van twee Nederlanders, ’t sij prmisten

off andere, die den gesaghebber daar toe sal

goed.