closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 125:e Maart

geleverd en gewoogen te werden ter hollandse schaale

met geijkte gewigten van 125. lb: hollands

ofte een hondert catjis voor ider picol met

gewoonlijke tarra en uijtslag.

Ten sesden, off laatstelijk, dat wanneer door een

gewenschte meenigvuldigen aanbreng van

peper, geen berging langer daar voor wee„

„sen mogt, in's Conings pakhuijsen, soo

zal dien meerderen korl, zuijver, rijx

en droog, zijnde, inde pakhuijsen binnen

Speelwijk ter verantwoording van d’ E:

Comp: geborgen werden

alle dese voorslagen zijn goed

repliceerde den gesaghebber:

maar bij ’t laatste dient nog

bijgevoegt, dat den peper die

den zultkan begeert in

Speelwijk geborgen te hebben

aldaar ook behoord konings

wegen geleverd; item gewoo

gen, en ontvangen te werden.

sal de Comp: eenmaal van

verdere schaade op de Lampongse

peper door spillagie &c=a na

billijkheijt

19.

1729.