closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 2:' april 1729.

kennis gebragt zijnde, dat den rijksbestierder

pangerang Pourba Nagara verselt van den

oppersten peper financier pangerang Coessoema

diradja en eenige andere ter ordre van den

zultkan binnen Speelwijk gebragt hadden

het affgemaakte lighaam van den Balijsen

moordenaar Toentoen, welke ministers be

„tuijgden, dat het den vorst leed was in’'t geheel

niet te hebben kennen voldoen aan haar hoog

Edelens requisit bij brieve Jongst aan die majes„

„teijt gerigt geweest, welk compliment in

quantum pro aangenomen, en al egter desselvs

dank betuijgt hebbende voor de overlevering van

voorsz: romp wierd onder andere door gemelte

minister gevraagt in welker voegen daer mede

stond gehandelt, na Batavia versonden, off

wel hier ten exenipel voor andere ten toon gestelt

souds werden; als wel eer geschied was; waar op

gem: ministers gerepliceert zijnde ’t selve in

Raaded eerst diende overwoogen, en na genomen

besluijt. ’t selve haar E: E: communicceeren

zouden ten eijnde daar van rapport souden kon„

„nen doen ten hove;

gemelte raade dan hebbende overwoogen, dat haar

hoog