closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 4:' april A:o

Papieren, welke met de recipisse de accorde bevonden

zijn, zullende wij tragten p:r eerste gelegentheijt

onder de zeegen van God almagtig de reijse van dese

plaats verder te onderneemen, terwijl wij al verder

nodig oordeelen hier bij te voegen den welstand deses

Bodems.

waar mede wij dese, na de beveelinge van uw hoogh

Edelhedens dierbare persoonen, en comp:s emportan„

„ten handel inde secure protexie van den alleen„

mogende :/ eijndige en met eerbied ons noemen

/:onderstond:/ hoog Edele, gestrenge, Erntfeste, groot

agtb:, manhafte, wel wijse, verresiende en seer

genereuse heeren /:lager:/ uw' hoog Edelens onder„

„danige en trouwschuldige dienaren /:was getekent:/

H: Smits, in M:r C:n Hoesen /:in margine:/

actum in’t schip Reijgersbroek den 4.' april 1729.

leggende geanckert onder de Z:t oosthoek van ’t

Princen Eijland.

Register der Papieren:

gaande op heden van hier na

Batavia P:r Inlands vaar„

„tuijg in handen van den mar„

„dijker Iohannes Warnar

geconsigneert aan sijn Edelheijt

den.

29.

1729: