closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10:e april 1729.

„ministrateur Mauritius

De Graaff gepresenteert aen

haar hoog Edelheedens, waar

bij insteert om de residentie

van Tagal.

N:o 4. Copia stucken volgens register gemerkt 2.

tot laste van Jan Carel

haksius soldaat in dienst

der E: Comp: Iongst bescheijden

geweest in ’s Comp:s bemuurd

erff Speelwijk alhier tans

's heeren gevangen over dat

sig drie dagen en drie nagten

geabsenteerd heeft van zijn

bescheijden post &c.a

N13. Ruijten de briev, gaan nog in handen van voorsz:

mardijker over, 2. packjes gemerkt 4. b.

zijnde in het eerste; ses monsterkleeden, en in

het andere de koute modellen van het platte

en vierkant staaff ijser, dat bij den zulthan

is versogt geworden:

/:onderstond:/ Bantam Den 18.' april 1729

/:was getekent :/: M:s Wilshuijsen

Eerste clercq.

Batavia.

31.