closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den Laatsten april 1729.

onthouden mag ter kennisse te brengen, hoe den

gezagvoerder van het galjoot de Snip op den

21.e deser de baaij van Bantam is binnen, en

na gezeijlt een Lampongse peper barcq, die

volgens het aanneemelijk relaas van den Iura„

„gan op de hoek van Pontang door tegenwind

en stroom vervallen zijnde aldaar had moeten

ten anker komen om aff te wagten een

favorablen wind, waar mede de rheede konde

bezeijlen van Bantam, van waar den uijt„

„kijck tot ons leedweesen niet heeft sien

passeeren ’t schip Reijgersbroek, maar

nopende Purmerlust versoeken wij eerbiedig

excuus, en licentie om ’t kostende van ’t

drinkwater, dat van hier op het versoek van

dies overheeden daar aan bestelt is, volgens

nevensgaande reecq: ten bedrage van ƒ67: 10:—

bij de Bantamse handelboekjes te mogen

affschrijven, terwijl nog desen verseld den

op heden van ’t negotie comptoir ontvangen

opneem van ’s Comp=s goederen en effecten

alhier met aanwijsing der restanten onder

ult:o feb=rij laatstleden, besijden een onkost

reecq: van ’t geene ten behoeve de schepelingen

van.