closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8:' Maij: A:o 1729.

N:o 4. Naamilletje met vijffpl aan een gehegte

copia gerecoleerde examinatien.

van soo veel stux opgepakte

overgaande slaven.

„. 5. onkost reecq: nopens de gedane reparatie

aan de boot van voorsz: bodem

„. 6. Copia verklaring van vier timmerlieden we„

„gens de slegte gesteldheijt van

de Bantamse boot en wa„

ter schouw.

7. het besluijt dierweegen in raade alhier geno

„men op den 6:e april J:o leden

„. 8. Eijssche van sodanige benodigtheeden voor

dit comptoir als op de peti„

„tien van hier zijn te kort

ontvangen

—.

„. 9. Copia resolutie genomen in raade van

Banitam op den 7:' deser

concerneerende de slegte

tijding wegens het omraken

van den gesagvoerder van het

galjoot de snip etc=a.

„. 10. attestatie dienthalven ten selven dage verleend

bij den quartierm=r van dat

vaartuijg