closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8:e Maij 1729.

vaartuijg in name Pieter

hendriksz: z: s:

N:o 11. verklaring van den opperchirurgijn alexander

van Dam wegens de bevintenisse

der wonde van voorsz: gezagvoerder.

dies nalat enschap bestaande in

12. Inventaris van

In handen van den

1. schuijfflaadtje . .- met haarslooren en bij

schipper van ’t vader„

1. hout schuijffdoes gaande sleutels in linne

land getrouw met

benaaijt en verzegelt.

een bondeltje verze„

d=o lessenaar.

1.

„gelde sleutels.

1. kelder sonder slot en sleutel

zijnde dit alles versegeld met het

wapen van d’ comp: in rooden lac„

„que gedrukt

„. 13. Resolutie van dato heden in raade alhier ge„

nomen rakende het depecheeren

desen namiddag van het galjoot

voorm:t onder het gevolg van het

vaderland getrouw na Battavia

met de voor aangetooge missive

in dies bijlagen aen haar hoog Ed:s

„. 14. schuldreecq: van den mattroos Nicolaas keem den„

„welke van de suip vijffthien dagen

alhier in’t hospitael bescheijden ge„

weest sijnde, thans gesond met

dat kieltje weder te rug vaard.

/:onderstond:/ Bantam den 8:' maij A:o 1729. /:getekent:/ M: Wilshuijsen E: lerq

Batavia

59