closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8.' Maij A:o 1729.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele gestrenge groot

P:r T schin

'T vaderland getrouw.

agtbare, Erntfeste, manhafte

ontvangen den 13:'

maij 1729

wel wijse, voorsienige, seer

genereuse, wijd gebiedende heeren

Navolgens het genoteerde bij onse laatste eer„

„biedige advijsen aan uw Edele groot agtbare

van ult:o april Iongstleden, laat men het schip

3 vaderland getrouw altans Batavia waarts

terug vertrecken met

1800. bharen suijvere drooge swarte peper, de

overheeden van opgem: bodem ten volkomen ge„

„noegen toegewoogen met een uijtslag off over„

wigt van 2. ten hondert na luijd hun en der

gecommitteerdens verklaring die Comp=s

weegen bij gedagten ontvangst alhier zijn

present geweest, zoo dat niet twijffelen off

voorsz: