closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8:' Maij 1729.

voorsz: lading sal behoorlijk uijt geleverd werden

bedragende met eenige ongelden van opgebragte sla„

„ven etc=a volgens nevensgaande factuura ƒ 92088:15:—

en staat de reecq: des konings ten agteren realen

56549: 61.— mitsgaders het groote schip Leijden

soodra mogelijk te volgen, insgelijx met een

zuijvere volle lading peper, van welken kore

thans nog in voorraad is 4000. bharen, dog alle

nog ongeharpt, en den desen voorts bijgevoegt

vijff stucx gerecolleerde copia examinatien.

van de ondergenoemde slaven, als.

Salamate van Tambauwa

Salamat . Maccassar .

Tambauwa

Salamat„

amon.

„. Bengale, en

Barkat . . Padang.

Dewelke in goede versekering overgaan, en

Successive na den anderen binnen Speelwijk

zijn gebragt geworden voor weglopers van

Batavia. werwaarts tegenwoordig ook ver„

„trecken den p=l adsistent Johan Willem Schults

en corporaal Martinus van Raadshoofft

alsoo standvastig bij haar voorneemen blijven

om te trouwen met believen van uw' Edele

groot.

61: