closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 8„e Maij A:o 1729.

groot agtbare, die men ook verpligt is te bedeelen

dat gisteren alhier is aangebragt en ten hove be„

„steld geworden het ijserwerk, ’t gunt wij bij den

onse van den 18.e april Iongstleden versogt gehad

hebben voor reecq: en uijt naam van den zultan

denwelke sijn nieuw Iaar off kari radja op den

eersten van dese maand na het aloude gebruijk

gevierd, item eenige dagen bevorens twee van

zijn dogters uijtgehuwd heeft, namentlijk

Ratoe coesoema Ningrat gebooren uijt de derde

zulthane Ratoe Rachma, met pangerang

anom middelste off tweede egte zoone van

's konings broeder den Panimban.

Ratoe sechati uijt een bijsit geboren met ratoe

Baggoes wangsa coessoema neev van zijn

majesteijt.

wijders is des Panambahans Iongste zoone

met name Ratoe Baggoes abdul /: een ater„

„ling:/ getrouwd met Ratoe Samila dogter van

den A:o 1723. omgebragte croonprins Pangerang

Ratoe: zijnde het voorsz: huwlijk van Pange„

„rang anom met Ratoe Coessoema Ningrat

a:o 1726. al in til geweest Invoegen kan ge„

sien werden bij seker lijstje dat den 23.' aug=s

desselven.