closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67.

Van Bantam Den 13.e Marj 1729.

Dat den gesagvoerder van het galjoot De snip

na al gequetst te weesen met een pistool had dood

geschooten den Javaan Alim, sulx is conform de

waarheijd, als mede dat desselvs vaartuijg van geen

behoorlijke pascedul voorsien geweest zijnde hij

met het zelve sterk agt Coppen om op am„

phioen sluijkers te passen is uijt gesonden geweest

door zijnen vader den mahomedaans geworden

Chinees Radeen Tjaccra mandala, als in pagt

hebbende van den zultkan den in en uijtvoer

van die wharen alhier

ondertusschen heeft men ons ook weten te seggen

dat het Bantamse hoff over het omraken van

voorsz: gesagvoerder verleegen is, als niet kun„

nende begrijpen, dat alvorens wij daar over eeni„

ge beweeginge maken door ons werd affgewagt

de g’eerde ordre van uw Edele groot agtbare, de„

welke men ook verpligt is te bedeelen hoe desen

namiddag van hier gesien zijn vier scheepen

„men

komende uijt den weste, waar van den drie ver„

kend heeft voor Engelsche bodems: niet twijffelende

off deselve zijn tegens den avond door faveur van

’t presente keldere maanligt den hoek van Pon„

„tang voorbij geraakt

En.