closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 13.e Maij 1729.

En desen hier mede besluijtende verblijven met schul„

„dig respect /:onderstond:/ hoog Edele gestrenge, wijd ge„

„biedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens ouderda

„nige en gehoorsame dienaren /:was geteeckent:/

Ioh:n Sautijn, Hend:k Duirvelt, M: de graaff.

J:n Steenwijk en Simon Groenevelt /:in

margine:/ Bantam den 13.e maij 1729.—

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele heeren Raden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P„r den moor

agtbare, Erntfeste, manhafte

Mochametnina

ontvangen den 18.

wel wijse, voorsienige, seer ge„

maij 1729.

„nereuse wijd gebiedende heeren.

De scheepen, die men bij onse Iongste advijsen aan

uEdele groot agtbare van den 13:' deser vermelden

dat tegens den avond na onse sustinue de Ban„

„tamse bhaaij waren gepasseerd, zijn geweest,

volgens ’t geene ons diendwegen berigt is, vier

kloeke.