closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 16:' Maij 1729.

Bantam.

Aan de heer Johan Sautijn

oppercoopman en gesaghebber aldaer

Erntfeste vroome, discrete.

Ratoe Bagoes amad is den 8:e Januarij verleden

hier weder aangekomen, en aen ons overgegeven

VE: brieff van den 3:' bevorens, gelijk dat ook gedaen

hebben den arabisch paap Said oemar, en radeen

Djaija Padana, nevens den ingabeij Carrim

op hare komste alhier inde gepasseerde maand

uE: briev van den 9:e april verleden ten eijnde

om de eerste te assisteeren in zijn pretensie

tegens den tommagom Tadja depoura ende

laaste tot het doen van beedevaarden alhier

aan astana als het opsoeken van mooije

paarden, welke cheribonse beurtlieden nu

gesamentlijk weder tot uE: te rug varen

zijnde Ratoe Baggoes amad tewreguard

van sijn pretensie op den tommagon Tadja

depoura aan pangerang Ratoe off wel de

papen gerenvoijeert om dat wij ons Iavaense

regten niet verstaan, niet willende twijffelen

off hij Ratoe Bagus amad sal door zijn

off