closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 26:' Maij 1729.

India, Namentlijk.

N.o 1. origineele missive aan welgem: haar hoog

Edelens van den gesaghebber en

raad alhier de dato deses.

„. 2. oncostreecq: en copia quitantie wegens de

bestelde ververssching van hier

aan het schip amsterdam.

„. 3. _:o aangaande het gesonde drinkwater

na de sreguars Spierings hoek

en Ridderkerk.

„. 4. copia gewisselde brieven tusschen den ge„

Saghebber alhier ende overheeden

van laatst gem: bodems de da„

tis 24.e deser.

„. 5. Extract van de resolutien genomen in raade

tot Bantam op vrijdag den 12:'

deser, conserneerende het aff„

„zenden van den gesagvoerder

van ’t galjoot de Boode met

’t selve en 's landsboot de

moesthuijn na het notendopje

ter opsoeking van het inlandse

vaartuijg waar op den gesagvoerder

van’t galjoot de snip is dood gestoken.

N:o 6