closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73.

Van Bantam Den 26:' Marj 1729.

N: E: Last briev aan eerst gem: stuurman ten

voorsz: eijnde van hier mede ge„

geven de dato 13.' deser.

„. 7. Rapport van denselve wegens sijn weder

varen in die expeditie gedaen

aan den gesaghebber alhier op

den 20.e Courant.

/:onderstond:/ Bantam Den 26:' Maij 1729.

/:lager:/ accordeert /:was geteekent:/ H:s Wilshuijsen

eerste clercq

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

ontvangen

Pr 5 galjoor

agtbare, Erntfeste, manhafte

De Boode

op den 29.' maij

wel wijse, voorsienige, seer

1729. —

genereuse wijd gebiedende heeren.

Twee dagen na het affgaan van onse Iongst

ons Jongst schrijven

berigten aan uEdele groot agtbare van den 16. dser

heeft.