closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 26:' Maij 1729.

heeft men op den ontvangst van een brievje der

overheeden van ’t schip Borsselen derwaarts ge„

„zonden eenige ververssching p:r 's lands boot

ververssching gesonden

na Borsselen.

De Hoesthuijn; maar aangesien deselve voorsz:

bodem niet heeft kunnen bezeijlen vermits

den 17.' voormeld volgens ’t gunt ons dienthal„

„ven berigt is Bantam al gepasseerd was

hebbende overheeden van ’t schip amsterdam

aangehouden door de overheden

van ’t schip amsterdam

komende van Zouratta bij aantreffinge van

de gemelte boot in straat Sunda de gedagte

ververssching aangehouden volgens nevens

gaande copia quitantie, bedragende conform

de bijgaande onkostreecq: ƒ 166: 17: 8:, welkers

bedragen van die ververssing

affschrijvinge versoeken, en zoo mede het kosten„

de van het drinkwater ter Somma van ƒ 165:—:—:

drinkwater geschikt na

Rudderkerk en spierings

„hoek

dat men heeft gesonden na de sreguats spie„

ringshoek en Ridderkerk, terwijl de gewisselde

brieven tusschen de overheeden van gemelte bodems

en den eerst ondergetekende desen in Copia

gewisselde brieven met de

overheeden van die bodems

gaan in copia over

laten verzellen, besijden een extract onser

resolutie genomen in raade alhier op den 12.e deser

inconformite van welke den gesagvoerder van

het galjoot de Boode adolphvisscher met dat

vertrek van het galjoot d

Boode na het notendopje

ten wat eijnde

vaartuijg en landsboot de moesthuijn vertrokken

is.