closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 26.' Maij 1729.

off wel promptelijk executeeren de beveelen,

waar mede wij intusschen mogt en vereerd

werden door uw Edele groot agtb:, aen wien

men ook pligtig vind ter kennisse te brengen

scheepen gepasseerd

dat sedert het affsenden van voorsz: onse Iong„

ste advijsen geen andere scheepen van hier

gesien en gepasseerd zijn als amsterdam

en Spieringshoek voormeld.

Desen dus verre gebragt zijnde in gereedheijt

aprivement van ’t galjoot

de boode hier ter rheede

arriveerde heden namiddag alhier ter rheede

het galjoot de Boode met berigt van dies

derigt van Ridderkerk gezagvoerder, dat hij het Sreguat Ridderkerk

suckelen beneden slijpzee

gerescontreerd hebbende beneden Slijpzee

door contrarie wind aldaar dagelijx genood„

saakt was te laveeren om beoosten dat eijland

te geraken: mitsgaders dat den schipper van

voorneemen van dies schip

per om hier drinkwater

te halen

dien bodem hem gesegt hadde voorneemens te

weesen de baij van Bantam inte zeijlen

ten eijnde gerieft te werden met drinkwater„

Ter regter tijd verhopen wij oversulx dat geko„

vertrouwen dat daar med

gerieft sijnde

men sal weesen het water ’t geen wij van

11

hier als voormeld hebben derwaarts ge„

zouden met de Root van Bantam, en die

van ’t schip Leijden op het versoek der overheeden

van.