closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 26:' Maij 1729.

voor de beveijliging van het Bantamse rijk en

vaarwater selvs tot ’s comp:s sware kosten heb„

„bende willen voorsien, daar door toe te brengen een

vereijscht genoegen. /:onderstond:/ accordeert (:was ge„

„tekend:) H:s Wilshuijsen Eerste clercq.

ordre voor den stuurman

Adolnh visscher ge„

„sagvoerder van het kruijs

sende galjoot De Boode.

op de ingekomen berigten dat het vaartuijg,

waar op den gesagvoerder van het galjoot de snip

Jan devries den 6:' deser, wanneer hij met zijne

bij hebbende het selve wilde visiteeren door een

Inlander is dood gestoken gesegt werd ontvolkt

te leggen nog ter plaatse alwaar het voorsz: ge„

„val is gebeurd namentlijk omtrent een halff

mijl waters beoosten het notendopje, zoo ist dat

uE: herwaarts ontboden sijnde bij desen werd ge„

„ordonneerd, agtervolgens het geresolveerde eergis„

„teren namiddag in Bantamse raade sig met

De Boode voormelt derwaarts te begeeven om te

verneemen off aldaar nog waarlijk sodanig een

Inlands