closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 26:' Maij 1729.

Den 14:e Maij 1729. (:onderstond:) accordeert (:was

getekent:) M:s Wilshuijsen Eerste clerq.

Aan den E: heer

Johan Sautijn

oppercoopman en ge„

„saghebber deser besetting.

E:achtbaren Heere.

agtervolgens de schriftelijke last, die uEd: agtbare

mij op den 14.' deser belieffde ter hand te stellen

vertrocken sijnde uijt de Bantamse baaij met

mijn aanvertrouwd vaartuijg het galjoot de

Boode en 's landsboot De Moesthuijn, zoo

hebbe op de hoogte van het notendopje gekomen

weesende, aldaar geen vaartuijg gevonden, stelde

oversulx mijn cours na het Pisang eijland

het welke den 18.' deser des morgens ten klocke

thien uuren int gesigt gekregen hebbende met

een vaartuijg, dat aldaar ontvolkt en leedig

op strand sate, begaff mij met de schuijt en vijff

mattroosen derwaarts, en daar in bevonden heb„

„bende een haak te weesen, wierd mij gesegt door

eenige van voorsz: mattroosen, dat het de

eijgenste