closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 26:' Maij 1729.

Hoesthuijn mede gebragt ter dispositie van

uEd: agtb:, wiens intentie hier mede kopende

volbragt te zullen hebben, soo blijve niet te

seggen dat mij niets anders is wedervaren

eerbiedigst (:onderstond:) E: agtb: heer (:lager:)

uEd: agtbaren onderdanigen dienaer (:was ge„

tekend:/ adolff visser (:ter Zijden stond:)

Bantam den 20.e maij 1729. (:onderstond:)

accordeert (:was getekent:) H:s Wilshuijsen

eerste Clercq

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

ontvangen den

6: Iunij 1729

agtbare, Erntfeste, manhaffte

P:r den Inlander

amad.

wel wijse, voorsienige seer gene„

„reuse wijd gebiedende heeren.

De Eijgenaars van het inlandse vaartuijg dat men

bij onse Iongste advijsen aan uEdele groot agtbare

van