closeTerug naar inventaris

Transcriptie

99.

Van Bantam onder dato 10:' Iunij 1729.

een dorp even beoosten siringen gelegen van na

bi duijdelijk hebben kunnen verkennen, toen die

roovers eenige dagen bevorens de stoutheijd had„

„den aldaar te landen, en diverse rooverijen te be„

„drijven, mitsgaders ook een der dorplieden met na

„ne Sibrana, die het niet ontvlugten konde

aan strand in’t water dood te steeken en twee

vaartuijgen met 13. menschen mede te neemen

als 10. inwoonders van siringen en 3. visschers.

wijders dat hem ook berigt is hoe de voorsz: roovers

verkend zijn voor maleijers, immers dat die

van Tjikarang haar in deselve d spraak

hebben kooren roepen, dat sij niet vlugten, maar

st aan souden blijven en haar als mannen te

weer stellen, toen zij doende waren die dorplieden

van agteren na te Iagen met haar keijsteenen

en gespitste Iagerhouten, waar mede dat geboefte

ongemeen geswind en accuraat verre kan wer„

Per.

vervolgens dat hem deselve roovers niet alleen

gedemonstreerd zijn als bereeds gesegt is, voor ma„

leijers, maar menschen die langhaeng, dog van

couleur en gedaante de Bantammers gelijk

waren, terwijl deselve met voorsz: haer vaartuijgen

den.