closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 14.' Iunij 1729.

origineel.

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’' Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

Ontvangen op den

17.e Iunij 1729

agtbare, Erntfeste, manhaffte

P:r het schip

wel wijse, voorsienige, seer ge„

De stad zeijden.

„nereuse, wijd gebiedende heeren.

De toerusting van vaartuijgen om te kruijssen

op de roovers, die gerugt werden in straat Zunda

nog te swerven navolgens het genoteerde bij onse

laatste advijsen aan uw Edele groot agtbare van

den 10.' deser, is niet alleen conform de waarheijt

maar deselve zijn om te vertrecken al gereed

dog wagten eenelijk na de versogte Comp=s pat„

„chiallangs om daar mede te gelijk onder zeijl

te gaan; Invoegen den zulthan gisteren na den

middag den gesaghebber binnen Sneelwijk liet be„

„kend maken door den rijxbestierder pangerang

Pourba Nagara met ernstig en nader vrundelijk

versoek.