closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' Iunij 1729.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen

heere en M:r Diderik Durven

gouverneur generaal, en d' Edele heeren

Raaden van Nederlands India

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r den Inlander

agtbare, Erntfeste, manhafte

salamat

ontvangen den

welwijse, voorsienige, seer

23.e Iunij 1729.

genereuse wijd gebiedende heeren.

Het het schip De stad Leijden affgegaan wee„

origineel van ons Iongste

schriven affgegaan met

de stad zeijden.

sende het eerste, en p:r den chinees que hoeijko

’t duplicaat met den chi„

„nees qure hoeijko

het tweede affschrift van onse Iongste berigten,

aan uw Edele groot agtbare van den 14:' deser

zijn wij sedert, ofte den 17: daar aan vereerd

ontvang van uw Edele

geworden met uw Edele groot agtbare dupli„

grootbagtb: duplicaat

missive met de patchial

„lang de veerman

zaat missive gedagtekend den 13.' van dese

lopende maand, overgebragt met de patchial,

lang De veerman, item den 18.' daar aan p:r het

het origineel en bilegen

met het galjoot de snip.s

galjoot De suip, het origineel van opgem: uw

Edele groot agtb: missive, benevens dies bijlagen

waar onder een briev, verseld van eenige geschenk

goederen.