closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

mede onder het gelos van 15. canon schooten van

speelwijk voorsz: briev na de gebruijkelijkheijd

buijten gebragt sijnde, begeleijd van een comp:

verdere formalias.

militairen met vliegende vaandel en slaande

trom, marcheerende ten hoove gedragen door

eenige in’t groen gekleede bedientens van den

zultkan, gevoegd van de vooraengetooge Iavaen„

se conducteurs, benevens den gesaghebber, den

wie met den gesaghebber

al verder ten kove gaat.

administrateur Mauritius De Graaff den

fiscaal Ian Steenwijk, en eersten clercq

Mattheus Wilshuijsen, item de gesagvoer„

ders van ’s Comp:s kruijsvaartuijgen: En gead„

„vanceerd sijnde tot op de tournoijbaan wierden

berroet door den rijxbestier aldaar begroet door den rijxbestierder Pangerang

„der.

Pourba Nagara, die ons convojeerde ten voorhove

van den zultkan, welke majesteijt verseld van

beleeft verwelkomt door

den koning

den commandant Hendrik Duirvelt ons

ongemeen beleeft en mnnnelijk verwelkomde

en den eerst ondertekenaar deses met empres„

sement de hand gegeven, item op zijne regter

zijde plaats gegunt hebbende bragt ons ge„

samendlijk onder het gelos van elff canon

eerschooten gedaan

schooten inde ordinaire gehoorsaal alwaar

ontvangt uw Edele groot

agtb. briev van den

gesaghebber.

den gesaghebber aan zijn majesteijt voorsz:

missive